16 najväčších eucharistických zázrakov

 

 

Jestvuje presne 132 miest, kde sa v dejinách uskutočnili eucharistické zázraky, zatiaľ v Číne sa udial posledný.

 

V Taliansku sa ich odohralo 69,  mimoriadnych je 16.

 

 

LANCIANO

r.  750

 

Istý baziliánsky mních, vzdelaný, no maloverný, mal pochybnosti, či v premenenej hostii je skutočne Božie telo. Prosil Pána, aby mu dal pevnú vieru.

Pri svätej liturgii, po premenení, sa hostia pred zrakmi veriacich premenila na kúsok Božieho Tela a víno na päť hrudiek krvi. Kúsok Tela má vnútri otvor, čo je následkom konania mníchov, ktorí Telo pribili 14 klinčekmi, aby sa nezatvorilo v procese posmrtných kŕčov.

500 rokov po zázraku bol na tomto mieste postavený nový kostol. Päť storočí sa skúmal profesionálnym výskumom tento zázrak. V rokoch 1971 – 1981 sa pri výskume zistilo, že Telo pochádza zo srdca, presnejšie z ľavej komory, obsahuje žily, cievy i rozvetvený bludný nerv.  V Krvi sú prítomné všetky séra, ako v krvi človeka. Každá z piatich hrudiek osamotene váži presne 15,85 g ako aj všetky spolu. Kristus je prítomný celý v každej kvapke či omrvinke. Krvná skupina sa zhoduje s tou na Turínskom plátne – AB.

 

TRANI

r. 1000

 

Zelený Štvrtok

Kostol sv. Ondreja

 

Istá židovka fingovala sväté prijímanie.  Premenené Božie telo si priniesla domov a chystala sa Ho upražiť na panvici.  Keď začala, z panvice sa obrovským prúdom valila krv, zaliala pivnicu a vyšla na ulicu. Zhrození ľudia  utekali po kňaza, ten premenenú hostiu preniesol v procesii do kostola, odkiaľ bola ukradnutá.

Na mieste židovkinho domu dnes stojí kaplnka so zachovanou panvicou a stojanom, ktoré boli použité na znesvätenie.

Židovka bola za svätokrádež upálená na hranici.

Dnes sa relikvia Božieho Tela – dva kúsky, uchováva v relikviári uloženom v kostole sv.  Ondreja. V r. 1974 sa uskutočnil posledný výskum, lebo hrozilo,  že sa Hostia zničí.

 

FERRARA

Santa Maria in Vado

28. 3. 1171

 

Veľká noc. Kňazi slúžia svätú omšu. V momente lámania chleba vystrekujú tisícky kvapiek krvi na klenbu nad oltárom. Videli to kňazi, videl to Boží ľud.

Zázrak sa udial v malom kostolíku, dnes je na tom mieste veľký chrám toho istého mena, s majestátnym oltárom. Na klenbe dodnes vidieť kvapky krvi, aj keď nikdy na nich nebol vykonaný žiaden výskum.

 

ALATRI

r. 1228

 

Kostol sv. Pavla

 

Istá dievčina, sklamaná v láske, si zašla po radu k čarodejnici. Tá jej poradila ukradnúť Božie Telo a prísť s ním k nej. Dievčina tak urobila, schovala Ho do kôrky chleba. Po troch dňoch, keď sa zberala k čarodejnici, zistila, že hostia sa premenila na ozajstný kúsok tela. Vystrašená sa šla vyspovedať. Ľudia prinášajú premenenú hostiu, ale biskup nevie, aký postoj má zaujať. Pápež mu radí miernosť v treste pre dievča i pre čarodejnicu.

Hlavné svedectvo sa dozvedáme z korešpondencie medzi biskupom a pápežom.

Biskup kúsok Božieho Tela daroval, ten sa už nenašiel. Relikvia má podobu spáleného Tela.

 

FLORENCIA

1. zázrak: r. 1230

2. zázrak: r. 1595

 

Kostol sv. Ambróza

 

Pri rannej svätej omši dňa 30. 12. 1230 nechal kaplán v kalichu po prijímaní pár kvapiek premeneného vína. Na druhý deň v ňom našiel krv. Ukázal ho biskupovi, kléru i celej Florencii. 

Dnes sa relikvie uchovávajú v tomto kostole. Spolu s nimi sú tam uložené i premenené hostie, ktoré nespálil požiar – druhý zázrak.

Každý rok sa na oltár vykladá relikviár k poklone po dobu 40 hodín. Z kostola sv. Ambróza sa stáva bazilika. Pri procesii s relikviami v r. 1340, sa Florenčanom podarilo odvrátiť hroziaci mor.

 

Bolsena

r.1263

 

Kostol sv. Kristíny

 

Veľmi zbožný český kňaz putuje k pápežovi, aby mu pomohol s pochybnosťami, či v malom kúsku chleba je skutočne prítomný celý Kristus. Cestou slúži svätú omšu v Bolsene. Tam po premenení sa z hostie valí krv, kvapky dopadajú na korporál, na štyri kamene. Český kňaz odchádza za pápežom, ten mu dáva rozhrešenie a posiela biskupa preskúmať danú záležitosť.  Biskup v pokore berie krvou postriekaný korporál a cestou naspäť už stretáva pápeža s ľudom.

Od budúceho roka sa v tomto období na pamiatku slávi sviatok Božieho Tela.

Z pôvodného oltára, na ktorom sa stal zázrak, ostala iba menza. Jeden postriekaný kameň sa nosí v relikviári pri procesiách, ostatné sú starostlivo uschované v chráme.

Izby Vatikánu zdobia fresky vyobrazujúce tento zázrak.

 

OFFIDA

r. 1280

 

„Zázrak upraženej hostie“

Ricarele čarodejnica radí, že svoje problémy s manželom –tyranom, môže vyriešiť tým, že ukradne premenenú hostiu a spáli ju. Ricarela na svätej omši predstiera sv.prijímanie,  Telo zabalí do šatky a skryje ho na hrudi. Doma Ho vloží do ohniska, no badá na Ňom krv.  Zľakne sa, zabalí Telo do šatky a zakope v maštali. Dobytok 7 dní nechce vojsť dnu a keď napokon vojde, zaujme nezvyčajný postoj okolo miesta, kde je Božie Telo zakopané. Ricarela pristupuje k sv. spovedi so slovami – Zabila som Boha. Kňaz vykope tento poklad a prenáša ho do kostola sv. Augustína. Zlatník poverený výrobou relikviára dostáva vysoké horúčky. Nachádza sa v stave smrteľného hriechu. Vyspovedá sa a až vtedy sa smie dotknúť Božieho tela.

K otvoreniu vchodov k relikviáru je potrebných asi osem kľúčov. Je strážený za mohutnou mrežou.

3. mája sa každoročne koná sprievod s relikviárom, žehnajú sa chorí v nemocnici i celé mesto.

 

VALVASONE

r. 1294

 

Pri praní oltárnych plachiet v jazere, videla práčka na vode krvavé škvrny. V záhybe plachty nachádza úlomky premenenej hostie. Prichádza za farárom a do kostola už vchádza spolu s procesiou. Keďže si však na uchovanie relikvií robili nárok viaceré strany, začína sa zdĺhavý proces na cirkevnom súde. Pápež Mikuláš V. nakoniec vydáva bulu, v ktorej nariaďuje uchovať  Telo vo Valvasone pod podmienkou vybudovania chrámu Najsv. Kristovho Tela. 

V r. 1755 je vyrobený relikviár, plachta v ňom poskladaná na tri časti, zvinutá a pospájaná dvomi zlatými sponami.  Hostia sa premenila na prach už v minulom storočí.

 

CASCIA

r. 1330

 

Chorý prosí o viatikum, kňaz v náhlivosti, akoby bez úcty vkladá Božie Telo medzi stránky Breviára a ide za chorým. Tam otvára breviár a vidí stopy krvi. Ospravedlní sa chorému a náhli sa do kláštora sv. Augustína, kde kázal blahoslavený Šimon. Dáva mu rozhrešenie, ale ponecháva si oba listy Breviáru. Jeden list sa stráca a druhý je prenesený do Baziliky sv. Rity – svätice nemožných vecí.

 

BAGUO DI

ROMANGA

r. 1412

 

Počas svätej omše kňaz pochybuje, či ozaj dochádza k premene chleba na Telo a vína na Krv. Po premenení vidí, ako sa Krv vylieva z kalicha na korporál.

Na sviatok Božieho Tela sa relikvie vykladajú na oltár.

Obyvatelia mesta tvoria nádherné obrazce z lupienkov kvetov po celom námestí, kadiaľ prechádza procesia.

 

TURÍN

r. 1453

 

4. 6. 1453 jeden z vojakov ukradol monštranciu s Božím Telom. Ukryl ju do vreca a položil na osla.  5. 6. traja vojaci zbadajú vo vreci monštranciu. 6. 6. osol spadne na námestí, vrece sa roztrhne, monštrancia sa vznáša k nebu. Hostia sa vymaní z monštrancie a kým monštrancia pomaly padá na zem, Hostia je zavesená vo vzduchu. Prichádza biskup s kalichom a v modlitbe prosí, aby doň Božie Telo zostúpilo.  Keď sa tak stalo, uložili Ho v katedrále.

Relikvia v podobe kalicha sa stratila. Hostia bola po dvoch storočiach skonzumovaná. Nariadila to sv. stolica s odôvodnením, aby Boh nebol nútený robiť večný zázrak.

 

ASTI

r. 1535

 

Istý zbožný kanonik pri slúžení svätej omše, presnejšie pri premenení, pozoroval kvapky Krvi vytekajúce z kalicha na paténu a prsty.

Ukázal to aj prítomnému ľudu.

O niekoľko minút sa však všetko vrátilo do pôvodného stavu.

Hovorí sa, že vojaci Karola V., prítomní na tomto zázraku, sa obrátili.

Dokonca rok po tejto udalosti sám Karol V. niesol baldachýn pri procesii, ktorá sa pravidelne v júli vykonáva podnes.

 

MORROVALLE

r. 1560

 

Nad vstupnou bránou tohto mesta v r. 1960 pribili platňu s nápisom :“Mesto Eucharistie.“ Zázrak sa stal v kostole sv. Františka, ktorý sa dnes využíva na profánne účely.  V noci zo 16. na 17. apríla r. 1560 zachvátil chrám veľký požiar. Hasili ho 7 hodín, ale aj tak z neho ostali iba dymiace ruiny. Po desiatich dňoch pri upratovaní zvyškov, sa pod kusom mramorového oltára našla nedotknutá premenená Hostia. Tá sa neskôr stratila, ale dodnes sa zachoval vrchnák cibória, ktorý bol rovnako neporušený.

Pápež Pius IV. Po prísnych skúmaniach zázraku vydáva bulu, na základe ktorej sa v meste každoročne od 17. – 27. apríla konajú slávnosti, spojené s možnosťou úplných odpustkov.

 

VEROLI

26. 3. 1570

 

Veľkonočná nedeľa, kostol sv. Erasma. Premenená hostia sa na noc necháva na oltári k adorácii. V kalichu, prikrytá paténou. O druhej hodine v noci z kalicha prúdi silné svetlo a nad ním žiari jasná hviezda. Asi pol hodiny mal každý z prítomných odlišné vízie. To isté sa udialo aj na druhý deň. Od prítomných sa zachovali písomné svedectvá pod prísahou.

Po 112 rokoch bola Hostia skonzumovaná. Kalich aj paténa sú zachované. Procesia sa každoročne koná v ten deň, pokračuje za súmraku a končí v noci.

 

SIENNA

r. 1730

 

Mesto zasvätené Panne Márii.

14. augusta, na vigíliu Nanebovzatia, začala v bazilike sv. Františka udalosť, ktorá neskôr prerástla do zázraku. Z baziliky bolo odcudzených 351 premenených hostií v cibóriu. Procesia bola zrušená.

O tri dni našiel kostolník všetko neporušené v starej pokladničke. Hostie boli vrátené, neskonzumované, aby sa posilnila viera veriacich.

V r. 1914 prebehol najodbornejší výskum. V správe sa píše, že vnútorná časť cibória obsahovala pleseň, zatiaľ čo Hostie nie. A to odporuje prirodzeným zákonom. Kryštál bol menej odolnejší voči plesni ako chlieb...

 

PATIERNO

1772

 

Sám sv. Alfonz, biskup v kostole sv. Agáty, potvrdzuje tento zázrak.

V jednu januárovú noc bolo z Bohostánku ukradnutých asi 100 hostií.  Ľudia sa nazdávali, že zlodeji sa ich na blízku zbavili.  A mali pravdu. Nezávislé osoby mali rôzne od seba nezávislé videnia. Zvlášť pozoruhodné bolo svedectvo malého Jozefa, ktorý tvrdil, že videl mnoho lúčov vyvierať z jedného miesta. A skutočne, na hnojisku, po 31 dňoch, boli na základe vízií ľudí objavené Hostie. Na pamiatku tejto udalosti sa o pár rokov neskôr postavil nový kostol. Žiaľ, v noci z 23. na 24. októbra 1978 bol relikviár ukradnutý a nik o ňom už nič nepočul.

 

 

 

Stránka, odkiaľ bol text prevzatý.

 

 

 

 

 

 

Späť