KRESŤANSKÉ ENCYKLOPÉDIE, SLOVNÍKY, HISTÓRIA, DIPLOMOVÉ PRÁCE


 

Wikipédia - kategória kresťanstvo - v slovenčine
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Kres%C5%A5anstvo

 

Wikipédia - kategória kresťanstvo - v češtine
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD

 

 

Abeceda víry na internetu
www.vira.cz/katalog

 

 

i Encyklopedie: on-line slovník náboženství, filozofie a dalších humanitních oborů
www.iencyklopedie.cz/sitemap.php

 

 

ZoEpédia - gréckokatolícka encyklopédia
www.zoe.sk/?zoepedia&show=zoznam

 

 

Biblický slovník
http://lide.cb.cz/pavel.mosner/bib_slovnik_novotny.htm

 

 

Malý slovníček pravoslavných teologických pojmů a názvosloví
www.orthodoxia.cz/slovnik.htm

 

 

Latinský slovník online
http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/

 

 

Študijný portál pre študentov teológie, filozofie a religionistiky
http://www.catharina.cz/volneZdroje.html

 

 

Otvorená filozofická encyklopédia
http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html

 

 

Peter Zubko - knihy a texty o prelínaní byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore
https://independent.academia.edu/PeterZubko

 

 

Vavrinec Žeňuch - publikácie najmä z oblasti histórie cirkví východného Slovenska
https://unipo.academia.edu/Vavrinec%C5%BDe%C5%88uch

 

 

Peter Žeňuch - texty a knihy o byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku a v karpatskom priestore
https://comeniusuniversity.academia.edu/PeterZenuch

 

 

Diplomové práce bratov z Misijnej spoločnosti - vincentínov, lazaristov
https://www.vincentini.sk/nase-aktivity/diplomove-prace

 

 

Kniha Putovanie po Svätej zemi

 

 

 

 

 

 

Späť na hlavnú stránku Kresťanské knihy pre nevidiacich

Anjel číta knihu