E - KNIHY NA KATOLÍCKYCH STRÁNKACH


 

Korunka Božieho milosrdenstva mp3

 

 

Biblia, Písmo sväté

Biblia s možnosťou detailného vyhľadávania a množstvom iných funkcií
www.svatepismo.sk

 

 

Liturgia hodín

Breviár v slovenčine
www.breviar.sk

 

Breviár v češtine
www.ebreviar.cz

 

 

Katechizmus katolíckej cirkvi

Katechizmus v češtine, rozdelený po jednotlivých kapitolách
www.katechismus.cz/obsah.php

 

Môj prvý katechizmus
http://redemptoristi.kske.sk/KATECH/Katechizmus.xx/000%20katechizmus.htm

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi s priamym prepojením na stránku svatepismo.sk
www.katechizmus.sk

 

Vzájomne prepojené texty Svätého Písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi, dokumentov II. vatikánskeho koncilu a niektorých encyklík
http://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC

 

 

 

Knihy o Eucharistii - Eucharistická teologie a spiritualita
www.petrini.cz/clanky/texty/eucharistie

 

 

Knihy on-line na Christnete
https://portal.christ-net.sk/knihy

 

 

Knihy o Panne Márii
www.maria.sk/na-stiahnutie

 

 

Stránky s prehľadom modlitieb

Modlitby v slovenčine
www.modlitba.sk

 

Modlitby v češtine
www.modlitba.cz

 

 

Pro-life modlidby
https://www.pochodzazivot.sk/duchovna-podpora-2/

 

 

Jednotný katolícky spevník
https://www.ejks.sk

 

 

Spevník bohoslovcov
https://ks.kapitula.sk/uploads/fck/file/spevnik_bohoslovcov.pdf

 

 

Životopisy svätých
www.zivotopisysvatych.sk

 

 

 

Svätý na dnes - krátke videá
https://somkatolik.sk/videa/svaty-na-dnes/

 

 

Fatim online knihovna - křesťanské knihy a texty
http://fatym.com/taf/knihy/nabidka.htm

 

Knihovna křesťanské literatury
www.knihovna.net

 

 

Knihy na stránke Katolík
www.katolik.cz/texty/knihy.asp

 

 

Knihovna Libri nostri
https://librinostri.catholica.cz

 

 

Stránka so zameraním na sťahovanie dokumentov, mp3, obrázkov, úvah, listov, prezentácií, prednášok
www.catholic.szm.sk

 

 

Dominikánsky knižný inštitút - kresťanské knihy na stiahnutie zdarma
https://knihydominikani.sk/stiahnut/knihy/m

 

 

Diela P. Ľ. Stančeka, CM
www.vincentini.sk/nase-aktivity/diela-p-lubomira-stanceka-cm

 

 

E-knihy zadarmo Vydavateľstva DON BOSCO vo formáte epub
https://www.donbosco.sk/obchod/e-knihy-zadarmo

 

 

Knihy a materiály na stiahnutie prevažne s biblickou tematikou
https://portal.christ-net.sk/na_stiahnutie

 

 

Dogmatika Wikiknihy - zbierka voľne dostupných učebníc, manuálov a náučných textov
https://sk.wikibooks.org/wiki/Dogmatika

 

 

Traktáty katolíckej dogmatiky od banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca
https://xaver.xaver.sk/katolicka-dogmatika-mons-marian-chovanec

 

 

Publikácie a materiály na stiahnutie z oblasti liturgiky a liturgie
https://portal.christ-net.sk/liturgika_publikacie

 

 

Publikácie Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
https://ks.kapitula.sk/sk/publikacie

 

 

E-knihy na stránke Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
https://frcth.uniba.sk/veda/publikacna-cinnost/e-knihy/

 

 

Časoslov - modlitby kontinuálneho posväcovania času byzantsko-slovanského obradu
https://casoslov.sk

 

 

Hore srdcia - gréckokatolícky spevník
http://www.zoe.sk/?hore_srdcia

 

 

Duchovné texty, história, liturgické texty a modlitby, životy svätých
www.grkat.nfo.sk/Texty/index.html

 

 

Duchovné čítanie, cirkevní otcovia, životy svätých, liturgické texty východného obradu
www.acizek.nfo.sk/teolog/index.htm

 

 

Petr Neuner : Malá příručka ekumenismu
https://is.muni.cz/el/ped/podzim2012/Kv2BP_EMD1/um/Neuner_Mala_prirucka_ekumenismu.pdf

 

 

Podklady pre pastoračnú činnosť a duchovný život

Sklad kresťanských materiálov a kníh - voľne prístupných i prescannovaných
www.inky.sk

 

 

Texty pre pastoráciu v češtine
www.pastorace.cz

 

Knihy a podklady v slovenčine
www.homily-service.sk/download/

 

 

Dôležité cirkevné dokumenty

Cirkevné dokumenty v slovenčine
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia

 

Cirkevné dokumenty v češtine
https://www.cirkev.cz/cs/cs/dokumenty

 

Ďalšie cirkevné dokumenty
www.kebrle.cz/katdocs.htm

 

 

Voľne šíriteľné e-knihy v angličtine.

Free Catholic eBooks for all
www.freecatholicebooks.com

 

 

 

Späť na hlavnú stránku Kresťanské knihy pre nevidiacich

Anjel číta knihu