PRE KAŽDÉHO NIEČO


 

Kralická Biblia
www.bible.cz

 

Biblia - preklad Roháčkov, Evanjelický, Katolícky podľa Novej Vulgáty, Český ekumenický, Český Kralický, Anglický King James, Nemecký Elberfelder, grécky originál
www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

 

 

Biblia: preklad ekumenický, katolícky, Roháčkov, evanjelický, Botekov, grécka Nová zmluva, rómska Nová zmluva, pravoslávny preklad evanjelií
www.biblia.sk

 

 

Základný kresťanský katechizmus
http://slavxrist.org/katechizmus.htm

 

 

Křesťantiq Křesťanská e-knihovna
http://krestantiq.granosalis.cz

 

 

Viera a liečba drogových závislostí - knihy, modlitby
www.kruciata.sk

 

 

Citáty pre pohladenie duše
http://www.sluzobnice.sk/evanjelizacne-motivacie/citaty-pre-pohladenie-duse

 

 

Databáze křesťanských divadelních her a scének
www.sweb.cz/divadelnihry

 

 

Knihy o mužskej spiritualite od Richarda Rohra
https://chlapi.cz/richard!rohr_preklady

 

 

Knižka Modlitby otcov
www.modlitbyotcov.sk/pages/booklet.htm

 

 

Andrej Sládkovič - náboženská poézia
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/103/Sladkovic_Nabozenska-poezia/

 

Jan Amos Komenský - dielo vrátane textov o cirkvi
http://texty.citanka.cz/komensky/

 

 

 

 

Späť na hlavnú stránku Kresťanské knihy pre nevidiacich

Anjel číta knihu